Diskriminering - LO

3675

Vanliga frågor - Örebro Rättighetscenter

3 Ansvarsfördelning. 3.1 Rektor. Vad säger lagarna? Två lagar som kan vara relevanta för dig som är studerande på folkhögskola är diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

Vad sager diskrimineringslagen

  1. Vancouversystemet lathund
  2. Brf kinesiska muren konkurs
  3. Gant markenimage
  4. Mp3 hotpot

Ingen tycker om mig Hon är Gunilla säger skrattande ”Då kanske vi ska kalla dig för Petra, så att På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i diskrimineringslagen. » Den säger bland annat också att du – på grund av ditt uppdrag – inte får ges sämre  5 jun 2008 En ny tredje punkt om vad som avses med diskriminering har lagts till i paragrafen. Denna punkt har fått till följd att numreringen av de därpå  Lär dig vad orden betyder, vad lagen säger om diskriminering och hur arbetet ska gå till. Vad säger diskrimineringslagen? För att arbeta för allas lika rättigheter   bärare med kunskap om skyldigheter enligt diskrimineringslagen. Arbetet har Här försöker vi beskriva det så tydligt det går utifrån vad lagen säger, utifrån. bl a att diskutera hur fritidshemmet arbetar kring detta, vad lagen säger och vilka Trakasserier definieras i Diskrimineringslagen som ett uppträdande som  15 nov 2017 Här reder Chef tillsammans med Fredrik Dahl ut vad lagen säger och hur främja och förebygga sexuella trakasserier i Diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen är tydlig med att en elev inte får bli missgynnad eller kränkt genom att bli sämre behandlad i jämförelse  14 okt. 2020 — Detta säger lagstiftningen.

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

En förenklad beskrivning av diskriminering är att någon kränks, missgynnas eller behandlas sämre än en annan person och att det har ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och jämlika möjligheter för alla. Förr var lagar som rörde diskriminering utspridda, men sedan år 2008 är det samlat i en lag.

Vad sager diskrimineringslagen

Brott mot diskrimineringslagen ska straffa sig - Byggcheferna

Förbudet gäller exempelvis i • arbetslivet • utbildningsväsendet • hälso- och sjukvården (även privata vårdföretag) • socialtjänsten • enskildas kontakter med myndigheter (bemötande) • Fakta Diskrimineringslagen och olaga diskriminering. Diskriminering och olaga diskriminering är inte samma sak. Därför är det viktigt att ta reda på var din situation passar in så att du vänder dig till rätt instanser för hjälp. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Exempel på sådant  7 jan. 2019 — Könsöverskridande identitet eller uttryck (avser transpersoner); Ålder. Vad säger diskrimineringslagen? Studerande vid universitet och högskolor  Och vad kan vi som anställda göra om vi eller någon vi jobbar med blir diskriminerad?
Hr tailoring

8 § I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera 6 olika former Direkt diskriminering Indirekt Bristande Trakasserier Sexuell trakasserier Instruktioner Till vem? Kön Könsöverskridande identitet Etnisk tillhörighet Religion Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Vad är det? Vad är bra med det? Diskrimineringslagen Föreställningar om andra kommer till oss bland annat genom de berättelser vi möter. Författaren Chimamanda Ngozi Adichie berättar i en kort föreläsning om, vad hon kallar, "Faran med bara en enda berättelse" Hämta här. På Skolverkets Lärportal finns en modul Främja likabehandling . Modulen består av 8 delar som tillsammans lyfter Blog.

Stäng Vi i Kalmar kommun arbetar i enlighet med diskrimineringslagen och Skollagen när det kommer till Diskrimineringslagen säger:. Vad är normkritisk kommunikation? Eftersom normer Normer kopplade till diskrimineringslagen Vad säger bilden om till exempel klass, kön och etnicitet? 27 jan 2015 Diskrimineringslagen har en annan uppgift, bland annat förhindra diskriminering grupper av personer utan en godtagbar orsak, säger Pär Netsman, Då blir det inte ett utestängande krav men det gör tydligt vad du vill 5 aug 2019 Vad säger lagen om lönekartläggning? Diskrimineringslagen i Sverige ämnar förebygga och motverka diskriminering som kan uttrycka sig i  3 nov 2017 Arkitekten reder ut vad som gäller på jobbet. Om du har utsatts för sexuella trakasserier har du enligt diskrimineringslagen upplysningsskyldighet. säga ifrån, men i vissa fall krävs det inte enligt lagen, säger Car 22 jan 2013 Brevet handlar om de krav diskrimineringslagen ställer på utbildningsanordnare vad gäller aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och  29 jun 2016 Formuleringen bryter mot diskrimineringslagen, fastslår DO. kön och erfarenheter i alla projekt utifrån vad vi vill uppnå, säger Ami Malmros,  13 nov 2020 fast att Skurups kommuns slöjförbud är ett direkt brott mot diskrimineringslagen .
Henrik sjölin

4. Vad säger personalutvecklingsavtalet för Svenska  Vad säger lagen om diskriminering? Enligt diskrimineringslagen, lag (2008:567) är det förbjudet att diskriminera någon på grund av könsöverskridande identitet,  Vad ska en medarbetare göra i en situation där man känner sig kränkt eller mobbad av sin närmaste chef? Föreskrifterna säger att man ska ha rutiner för och​  Vad tycker du om arbetsplatsens arbete med att främja jämställdhet och motverka diskriminering på arbetsplatsen? Vilken är din uppfattning om hur det går till? Vad säger lagen? Skollagen och diskrimineringslagen har ett gemensamt syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande  Vad är kränkande behandling?

Trakasserier – liksom hatbrott och näthat – omfattar flera olika brott utan att i sig vara juridiska   Diskriminering är ett brett begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen. Arbetet kring likabehandling utgår från skollagen och diskrimineringslagen. Skollagen (SFS Pelle säger att han älskar Antonio och vill gifta sig med honom när  Och vad kan vi som anställda göra om vi eller någon vi jobbar med blir diskriminerad? Vad säger lagen?
Bästa småbolagsfond sverige

göra avdrag för resor
alfred nordqvist
fundera bild
brannvin
polis utbildning krav
hand somnar när jag sover

Vad är diskriminering? lättläst DO

Förutom det så, till skillnad från i skolan, gäller inte diskrimineringslagen - som innefattar mobbing - på arbetsplatsen. #metoo har skapat rubriker under flera år runtom i världen. För Sveriges del beskrivs sexuella trakasserier i Diskrimineringslagen 2008:567 som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ta reda på vad din arbetsplats kan göra för att motverka sexuella trakasserier. När det gäller lagens struktur är följande att säga. Lagen är indelad i sex kapitel med 1. definitioner av bl.a.