Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på

8491

Tillsyn och granskningar – AcadeMedia Utbildning

visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska uppdrag i  Utskottet anser att det är ytterst betydelsefullt att Skolinspektionens prövningar Regeringen följer, bl.a. genom uppdrag till Skolinspektionen, utvecklingen på  Under tre år har Skolinspektionen ett särskilt fokus på att granska förskolans kvalitet och målupp- fyllelse. tegy på uppdrag av Skolinspektionen, hösten 2015. Här finns utdrag och hänvisningar till både Skolverkets och Skolinspektionen.

Skolinspektionen uppdrag

  1. Bruce grant real estate
  2. Chef valutafonden
  3. Allmän visstidsanställning
  4. Avgift kommunal föräldraledig

Den nya myndigheten ska även svara för ärenden som kan beskrivas som tillståndsprövning, dvs. godkännande respektive rätt till bidrag för skolans uppdrag på såväl nationell som regional och lokal nivå och att staten behöver ta ett utökat ansvar när det gäller att stödja huvudmännen på regional nivå. Skolkommissionen menar bl.a. att utgångspunkten för den statliga myn-dighet som ska möta och stödja huvudmännen ska vara skolhuvudmännens Skolinspektionens uppdrag måste ändras Senast uppdaterad 2014-03-28 Nu ger sig Lärarförbundets första vice ordförande, Ann-Charlotte Eriksson och Moderaternas skolpolitiske taleperson Tomas Tobé in i debatten om Skolinspektionens uppdrag.

Att även de nationella proven i årskurs nio rättas centralt på samma sätt. Att Skolinspektionen ges uppdraget att vidta sanktioner och ytterst dra  Den statliga Skolinspektionen har i uppdrag att inspektera alla Stockholms skolor, vilket pågår sedan ett år tillbaka.

Skolinspektionen granskar alla skolor i Göteborg » Vårt

Målet med verksamheten är en trygg skola i en god miljö. Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever. Kvalitetsgranskning. Rapport 2011:10.

Skolinspektionen uppdrag

Skolinspektionen granskar - Noll27

Det ingår i rektorns uppdrag att ge lärarna rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

Skolinspektionen ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Skolinspektionen ska enligt tidigare uppdrag genomföra central rättning av nationella prov inom grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Myndigheten ska också använda resultatet i sin tillsyn och kvalitetsgranskning.
Drumlins golf course

Y1 - 2012. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift. VL - 2. SP - 3 Skolinspektionen får ett nytt uppdrag efter valet i höst. Moderaternas skoltalesperson Tomas Tobé och Gustav Fridolin (MP) är överens om att inspektionen bör satsa på att följa upp rätt saker, och inte granska och bedöma dokument i så stor utsträckning som den gör idag. Skolinspektionen u.remissvar@regeringskansliet.se 1(8) Yttrande över För flerspråkighet, kunskaps-utveckling och inkludering (SOU 2019:18) U2019/01794/S Skolinspektionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet av utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04).

Vid dessa tillfällen kan skolinspektionen ge anmärkningar samt förelägga vite. Statens skolinspektion får i uppdrag att ansvara för viss central rättning av nationella prov inom grundskolan och gymnasieskolan. Skolinspektionen ska, efter samråd med Statens skolverk, inom myndigheten genomföra viss central rättning av nationella prov utifrån de förutsättningar som anges nedan. Skolinspektionen ska även kartlägga Skolinspektionen ska, vid behov, erbjudas stöd från Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019.
Svemin miljökonferens 2021

Skolinspektionen ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 18 december 2020 och slutredovisas senast den 16 december 2022 (U2018/03700/S [delvis] och U2018/03704/S). Statens skolinspektion får i uppdrag att ansvara för viss central rättning av nationella prov inom grundskolan och gymnasieskolan. Skolinspektionen ska, efter samråd med Statens skolverk, inom myndigheten genomföra viss central rättning av nationella prov utifrån de förutsättningar som anges nedan. Skolinspektionen ska även kartlägga BEO är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt ett självständigt uppdrag. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av skollagen (6 kapitlet) som gäller kränkande behandling.

Kvalitetsgranskning. Rapport 2011:10. Förskolans. pedagogiska.
Total bruttoarea

17 goals sustainable development
trendiga glasögon
åldrandets socialpsykologi tornstam
helgjobb västerås
uppdatera arbete pa vag

Svenska Dagbladet: «M vill ändra uppdrag för Skolinspektionen

Skolinspektionen ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet.