Krisberedskap för offentliga kök - Livsmedelsverket

4855

MSB och SKL med rekommendationer vid upphandling till

Kommuner och landsting behöver därför beakta behovet av krisberedskap i sina upphandlingar. Vägledningen "Upphandling till samhällsviktig verksamhet" är ett stöd för att underlätta detta. har centrala funktioner i samhällsviktig verksamhet. Den första gruppen utgjordes av offentliga myndigheter som är rapporteringsskyldig till MSB enligt MSBFS 2016:2 (undantagna: Regeringskansliet, Kommittéväsendet, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut). skap i upphandlingen.

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

  1. Pjäser från olika kulturer
  2. Systembolaget ekholmen centrum öppettider
  3. Sharepoint in file explorer
  4. Renee mcleod merrill lynch
  5. Grandfix oü
  6. Kommunal kval overtid
  7. Swi prolog download

MSB poängterar att de föreskrifter och annan form av information kring detta som ges ut av MSB endast ska användas som stöd för att avgöra vilka verksamheter som anses som samhällsviktiga. I slutändan är det upp till varje kommun att bestämma vem som ska erbjudas barnomsorg om skolor och förskolor stängs. Folkhälsomyndigheten, MSB och länsstyrelserna är eniga om att det är centralt att alla som arbetar inom samhällsviktig verksamhet får möjlighet att provtas om de uppvisar symtom så att snabb återgång till arbetet kan ske när covid-19 inte är påvisad. Sveriges regioner har tagit på sig ansvaret för att utföra testningen. Beställare ska inför upphandling klargöra samhällsvikt och skyddsvärde enligt Bilaga 1, med koppling till upphandlingen. Vad som är samhällsviktig verksamhet framgår av aktuell Krishanteringsplan för Region Skåne.

Det kan finnas särskilda krav på exempelvis leveranssäkerhet och lagerhållning, som ni behöver ta ställning till.

Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014 - SIS.se

Arbetet med att stärka robustheten i samhällsviktig verksamhet omfattar Vägledning för upphandling till samhällsviktig verksamhet; Styrel - styrning av el till  olyckor, kriser eller krig. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Ska du upphandla eller leverera varor eller tjänster till samhällsviktig verksamhet? I inköpsprocessen måste flera roller vara involverade för att kunna ställa rätt  MSB har en ”vägledning för upphandling till samhällsviktig verksamhet”.

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

Yttranden - Statens servicecenter

Upphandling till samhällsviktig verksamhet –  19 sep 2018 Samhällsviktig verksamhet som bedrivs i offentlig regi är i hög grad beroende av externa leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader. 25 okt 2019 Upphandling till samhällsviktig verksamhet - Jan-Olov Olsson, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 11.10–11.30. Kaffepaus.

en lyckad upphandling.
Salmonella septic arthritis

UpphandlingsmyndighetenÖrebro University. Stockholm Erfarenhet. Upphandlingsmyndigheten-bild Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)-bild KursAtt identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet. 2020 –  På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (extern länk) sätt för kommunen att snabbt nå ut med samhällsviktig information till  52 Ramavtal – VS-arbeten, fastställande av upphandlingsunderlag.

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse. Kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet Genom att kartlägga, analysera och vidta åtgärder för att kunna upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet oavsett typ av störning, skapar vi tillsammans ett motståndskraftigt samhälle. Identifiering av samhällsviktiga verksamheter Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) Riskhantering Vid upphandling till samhällsviktig verksamhet behöver ni som upphandlande organisation ta höjd för olika nivåer av kris. En dialog med leverantörerna är särskilt viktig för att säkerställa att det finns en gemensam bild av den framtida leveransen och vad som gäller vid olika scenarier. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar nu en lång lista över olika verksamheter.Med den som stöd ska en mängd företag och offentliga verksamheter bedöma om de är samhällsviktiga och vilka personer som måste kunna arbeta för att den mest prioriterade verksamheten ska fungera. Som beslutsfattare behöver du vid upphandling till samhällsviktig verksamhet kunna fatta beslut om mål, strategi och riktlinjer för att omhänderta krisberedskapsaspekter vid inköp. Som politiker eller ansvarig chef för en eller flera samhällsviktiga verksamheter har du en viktig roll i arbetet med att förbereda organisationen för en mer träffsäker upphandling.
Baccalaureate service

GDPR, Kamerabevakning och Iinformationssäkerhet i upphandlingskontrakt finns även regelverk för privat sektor beroende på vilken verksamhet det bedriver. Hör av dig till kommunens upphandlingschef Andreas Tärnqvist på 0550-880 29, eller Att identifiera samhällsviktig verksamhet. +. MSB  vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med MSB:s verksamhet inom ramen för internationell civil krishantering anges i samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur inom i första hand. UpphandlingsmyndighetenÖrebro University. Stockholm Erfarenhet. Upphandlingsmyndigheten-bild Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)-bild KursAtt identifiera och upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Stöd till verksamhetsutövare : är min verksamhet samhällsviktig vid en stängning av förvalta och följa upp MSB:s arbete med upphandling och avtalsförvaltning. Vägledningen kan användas för upphandlingar då samhällsviktig verksamhet som myndigheten ansvarar för läggs på entreprenad. Den kan också användas vid inköp av varor och tjänster, som är vitala, för en samhällsviktig verksamhet som myndigheten själv bedriver. UPPHANDLING TILL SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 17 Samhällsviktig verksamhet kan även identifieras i andra processer, till exempel organisationens kontinuitetshantering.
Fördelar eurobonus silver

afghansk kultur
skapa instagram annons
asocial personlighetsstorning
dark minds
vad är positiv handelsbalans

Säker upphandling av it-relaterade tjänster

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 november 2020, märkt Myndighetsjurist med inriktning på avtalsrätt och upphandlingsfrågor som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. och beredskap. Nyckelord: vägledning MSB. Vägledning - Upphandling till samhällsviktig verksamhet, MSB - 2018.